Samverkan

Institutionens externa samverkan utanför universitetsvärlden sker främst med:

  • Patientorganisationer: föreläsningar
  • Sjukhus i regionen och övriga landet: föreläsningar, forskningssamarbeten
  • Läkemedelsindustrin: läkemedelsprövningar
  • Nationella läkemedelsmyndigheter
  • Allmänheten: föreläsningar
  • Massmedia: intervjuer och repotage i press, radio och TV

Sidansvarig: Agneta Valleskog

Utskriftsversion

Samverkanshuset

Bild: Michael Nordvall

Kontaktinformation

Stig Jacobsson, universitetslektor/docent
Farmakologi, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
NUS, Byggnad 6B, 2 tr, Farmakologi

Tel:  090-7852713

Mobil:  070-6647238

Kontaktformulär