Anders Öhman, gruppledare

Företrädare för lika villkor

Klinisk neurovetenskap Farmakologi

Jan Malm, professor/överläkare

Ställföreträdande prefekt Avdelningschef

Klinisk neurovetenskap

Jörgen Andersson, forskningsingenjör

IT-ansvarig Arbetsmiljöombud

Klinisk neurovetenskap

Prefekt Stig Jacobsson
Ställföreträdande prefekt Jan Malm
Avdelningschef Jan Malm
Jörn Schneede
Stig Jacobsson
Studierektor Sofia Mattsson
Administratör Agneta Valleskog
Angelica Gustafsson Svahn
studieadministratör
Birgitta Nordin
tjänstledig t o m 180531
Sara Widmark
tjänstledig t o m 180430
IT-ansvarig Jörgen Andersson
Olov Nilsson
Katalogansvarig Agneta Valleskog
Webbansvarig Agneta Valleskog
Stig Jacobsson
Arbetsmiljöombud Jörgen Andersson
Mona Svensson
Brandskyddsombud Olov Nilsson
Företrädare för lika villkor Anders Öhman

Sidansvarig: Agneta Valleskog

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Besöksadress

Kontaktinformation