Klinisk neurovetenskap

Neurologi är läran om nervsystemets sjukdomar. Förutom sjukdomar i hjärnan, hjärnstammen, ryggmärgen och perifera nerverna ingår också en del muskelsjukdomar i neurologin. Neurologi omfattar också neurokirurgiska och neurofysiologiska aspekter på sjukdomarna. Neurologi har funnits som institution vid Umeå universitet sedan 1960, då den neurologiska kliniken öppnades i samband med etableringen av den kliniska läkarutbildningen i Umeå.

Vår forskning är omfattande och berör många områden. Särskilt kan nämnas neurogenetik (särskilt ALS samt ataxier), cerebrospinalvätskans cirkulation och hydrocefalus, epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS och hjärntumörer. Forskningssamarbete sker både mellan enheter inom institutionen (neurologi, neurokirurgi, klinisk neurofysiologi), samt med andra institutioner (bl. a. klinisk genetik, klinisk kemi, medicin, UCMM, onkologi, radiologi, medicinsk teknik).

Vi undervisar studenter som går läkarprogrammet (termin 3, 5 och främst termin 9). Dessutom undervisar vi på tandläkar-, logoped-, arbetsterapeut-, sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen samt i utbildningen i biomedicin och kognitiv neurovetenskap. Vi arrangerar också kurser för läkare under specialistutbildning (SK-kurser).

Universitetsdelen av neurologin har ett nära samarbete med enheterna som utgör Neurocentrum vid Norrlands universitetssjukhus (neurologkliniken, neurokirurgiska kliniken, klinisk neurofysiologi).  Sjukvårdsarbetet innebär i stor utsträckning akut sjukvård, men omfattar också långvariga kontakter och rehabilitering av personer med kroniska neurologiska sjukdomar, och utredning av ovanliga sjukdomstillstånd.

Du hittar oss på sjukhuset (NUS) i byggnad 10, trapphus E.

  • Bottenplan: Neurologmottagning.
  • Plan 1: Neurocentrum - Forskning och Undervisning, Kliniskt neurofysiologiskt laboratorium.
  • Plan 5: Vårdavdelningar.

Sidansvarig: Agneta Valleskog

Utskriftsversion

Jan Malm

Stf prefekt och enhetschef

Jan Malm, professor/överläkare
Klinisk neurovetenskap, Umeå universitet
901 85 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 10, 1 tr, Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-7851996

Fax:  090-143107

Kontaktformulär