Klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi är en tvärvetenskaplig disciplin ( tillämpad läkemedelslära) och ett tämligen ungt ämne inom sjukvård, undervisning och forskning.

Forskningen inom vår enhet har tidigare haft fokus mot variabilitet i läkemedels metabolism, dess orsaker och dess betydelse, inklusive betydelsen av läkemedelsinteraktioner. De nu mest aktiva forskarna arbetar dels med ostoporosens genetik, dels med B-vitamin och cancer. Dessutom pågår forskning om biverkningsrapportering, om fosterskadande verkan av läkemedel,liksom inom galenisk farmaci, om serotoninreceptorers betydelse vid inflammatoriska sjukdomar och om läkemedelsanvändning i samband med stroke.

Förutom grundutbildning för medicinare och andra studerandegrupper bedriver avdelningen omfattande fortbildning inom läkemedelsområdet till sjukvården i Norra sjukvårdsregionen.

Hösten 2003 startade Receptarieprogrammet 180 hp som drivs i ett nära samarbete mellan teknisk-naturvetenskaplig fakultet och bland annat vår avdelning för klinisk farmakologi. Avdelningen deltar aktivt i planerings- och utvecklingsarbetet och ansvarar för ett flertal kurser.


Sidansvarig: Agneta Valleskog

Utskriftsversion

Jörn Schneede

Enhetschef

Jörn Schneede, docent/överläkare
Klinisk farmakologi, Umeå universitet
901 85 Umeå 

Besöksadress
NUS, Byggnad 6H, BV, Klinisk farmakologi

Tel:  090-7851235

Fax:  090-120430

Kontaktformulär

Läkemedelscentrum

Medicinsk service till sjukvårdsregionen innefattande fördjupade utredningar kring framförallt patientrelaterade läkemedelsproblem (Enheten för läkemedelsinformation i norr - ELINOR) samt ansvar för biverkningsrapporter och biverkningsutredningar i regionen.

Läs mer på Västerbottens läns landsting