Våra ämnen

I institutionen ingår följande ämnen

Farmakologi

Undervisning och forkning om substansers (främst läkemedels) interaktion med levande organismer för att påverka funktionen.

Klinisk farmakologi

Udervisning och forskning om läkemedels användning och effekter på människor.

Klinisk Neurovetenskap

Undervisning och forskning om sjukdomar som drabbar nervsystemet (hjärnan, ryggmärgen, perifera nerver, och i viss mån muskler).

De olika ämnesområdena beskrivs sedan närmare på sina respektive undersidor, som man når genom länkar i vänsternavigationen.


Sidansvarig: Agneta Valleskog

Utskriftsversion

Farmakologi

Stig Jacobsson
Prefekt
Enhetsschef

Klinisk neurovetenskap

Jan Malm
Stf prefekt
Enhetschef
 

Klinisk farmakologi

Jörn Schneede
Enhetsschef