Till umu.se

För våra anställda

Denna sida är avsedd för institutionens anställda och här kan du finna information om vad som är aktuellt för tillfället, protokoll och nyttiga länkar.

Institutionsmöten/APT HT 2017

Måndag 4 sep, kl 14.00
Måndag 9 okt, kl 13.00   INSTÄLLT!
Måndag 13 nov, kl 13.00
Måndag 18 dec, kl 13.00

Plats: Farmakologiska enheternas bibliotek, by 6B 124

LSG-möten HT 2017

Måndag 4 sep, kl 13.00
Tisdag 3 okt, kl 13.00    INSTÄLLT!
Tisdag 7 nov, kl 13.00
Tisdag 12 dec, kl 13.00

Plats: Stigs rum, by 6B, vån 2

Protokoll: LSG och Prefektbeslut 2017-201X

LSG-protokoll 2017-02-07 LSG-protokoll 201x-xx-xx LSG-protokoll 201x-xx-xx
Prefektbeslut 2017-03-03
LSG-protokoll 2017-03-21
LSG-protokoll 2017-06-13
LSG-protokoll 2017-09-04
LSG-protokoll 2017-11-07

Minnesanteckningar APT 2017-201X

APT-presentation 2017-02-13 APT-presentation 201x-xx-xx APT-presentation 201x-xx-xx
APT-presentation 2017-03-27
APT-presentation 2017-05-09
APT-presentation 2017-06-19
APT-presentation 2017-09-04

Styr- och policydokument

Verksamhetsberättelse 2016Verksamhetsplan Målmatris 2017-2018Plan för arbetsmiljö och lika villkor 2017-2018Kompetensförsörjningsplan 2017-2018Lönekriterier

Lathund för representation mmRegler för tjänsteresorRutiner vid disputationInformation och rutiner vid enheten för farmakologi

Ledning

Prefekt

Stig Jacobsson

Ställföreträdande prefekt

Jan Malm

Enhetschefer

Stig Jacobsson, farmakologi
Jan Malm, klinisk neurovetenskap
Jörn Schneede, klinisk farmakologi

Studierektor

Sofia Mattsson

Arbetsmiljöombud

Mona Svensson
Jörgen Andersson

Företrädare för lika villkor

Anders Öhman
Beatrice Bjurström
 

Fackliga företrädare

Ann-Charloth Nilsson, Vårdförbundet
Olov Nilsson, SACO
Beatrice Bjurström, OFR-s (ST)

IT

IKT-coach, internet- & webbansvarig:

Stig Jacobsson

Webbproducenter:

Jörgen Andersson
Stig Jacobsson
Agneta Valleskog


Sidansvarig: Agneta Valleskog

Utskriftsversion