För våra anställda

Denna sida är avsedd för institutionens anställda och här kan du finna information om vad som är aktuellt för tillfället, protokoll och nyttiga länkar.

Institutionsmöten/APT VT 2018

Måndag 5 feb, kl 13.00      Besök av dekan
Måndag 12 mar, kl 13.00   Besök av LADOK-enheten
Måndag 23 apr, kl 13.00    Besök av Magnus Hultdin, prefekt Med biovetenskap
Måndag 28 maj, kl 13.00   Besök av Tufve Nyholm, prefekt Strålningsvetenskap
Måndag 18 jun, kl 13.00

Plats: Farmakologiska enheternas bibliotek, by 6B 124

LSG-möten VT 2018

Tisdag 30 jan, kl 13.00
Tisdag 6 mar, kl 13.00   
Tisdag 10 apr, kl 13.00
Tisdag 15 maj, kl 13.00 
Tisdag 12 jun, kl 13.00

Plats: Stigs rum, by 6B, vån 2

Protokoll: LSG och Prefektbeslut 2017-201X

LSG-protokoll 2017-02-07 LSG-protokoll 2018-01-30 LSG-protokoll 201x-xx-xx
Prefektbeslut 2017-03-03 LSG-protokoll 2018-03-06
LSG-protokoll 2017-03-21 LSG-protokoll 2018-04-10
LSG-protokoll 2017-06-13 LSG-protokoll 2018-05-15
LSG-protokoll 2017-09-04 LSG-protokoll 2018-06-12
LSG-protokoll 2017-11-07
LSG-protokoll 2017-12-19

Minnesanteckningar APT 2017-201X

APT 2017-02-13 APT 2018-02-05 APT 201x-xx-xx
APT 2017-03-27 APT 2018-03-12
APT 2017-05-09 APT 2018-04-23
APT 2017-06-19 APT 2018-05-28
APT 2017-09-04 APT 2018-06-18
APT 2017-11-13
APT 2017-12-18

Styr- och policydokument

Verksamhetsberättelse 2017Uppföljningsmall 2017Verksamhetsplan 2018Målmatris 2018Plan för arbetsmiljö och lika villkor 2018Kompetensförsörjningsplan 2018-2020Lönekriterier

Lathund för representation mmRegler för tjänsteresorRutiner vid disputationInformation och rutiner vid enheten för farmakologi

Ledning

Prefekt

Stig Jacobsson

Ställföreträdande prefekt

Jan Malm

Enhetschefer

Stig Jacobsson, farmakologi
Jan Malm, klinisk neurovetenskap
Jörn Schneede, klinisk farmakologi

Studierektor

Sofia Mattsson

Arbetsmiljöombud

Mona Svensson
Jörgen Andersson

Företrädare för lika villkor

Anders Öhman
Beatrice Bjurström

Fackliga företrädare

Ann-Charloth Nilsson, Vårdförbundet
Olov Nilsson, SACO
Beatrice Bjurström, OFR-s (ST)

IT

IKT-coach, internet- & webbansvarig:

Stig Jacobsson

IT-ansvarig:

Olov Nilsson
Jörgen Andersson

Webbproducenter:

Stig Jacobsson
Agneta Valleskog


Sidansvarig: Agneta Valleskog

Utskriftsversion