Farmakologi och klinisk neurovetenskap

Institutionen består av två enheter - farmakologi och klinisk neurovetenskap som bedriver forskning och undervisning inom områdena farmakologi, klinisk farmakologi, neurologi, neurokirurgi och klinisk neurofysiologi.

Institutionens patientnära kliniska verksamhet finns i direkt anslutning till Neurocentrum vid Norrlands Universitetssjukhus. Här får läkarstuderande under senare delen av sin utbildning kunskap om nervsystemets sjukdomar och praktiskt erfarenhet av neurologisk sjukvård. Den kliniska forskningen i neurologi, neurokirurgi och klinisk neurofysiologi sker i stor utsträckning i samarbete mellan dessa specialiteter, men även med andra specialiteter och med grundforskande enheter. Farmakologi och klinisk farmakologi har sin verksamhet nära varandra, i delar av sjukhusområdet som vetter mot universitetet. Kunskap om läkemedels funktion och användning är central för många yrkeskategorier inom sjukvården. Förutom utbildning på flera terminer till blivande läkare, tandläkare och receptarier ges fristående kurser. Forskningen är inriktad mot bättre förståelse av läkemedels effekter och biverkningar samt identifiering och karakterisering av nya mål och mekanismer som kan leda till nya terapier.

Enheter

Under följande länkar finns mer information om enheterna.

FarmakologiKlinisk farmakologi (som från 2015 är sammanslagen med Farmakologi)Klinisk neurovetenskap


Sidansvarig: Agneta Valleskog

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Umeå universitet
Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
NUS, Byggnad 6B, 6H och 6M

Tel:  090-7852713

Kontaktformulär

Prefekt

Stig Jacobsson, universitetslektor/docent
Farmakologi, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
NUS, Byggnad 6B, 2 tr, Farmakologi

Tel:  090-7852713

Mobil:  070-6647238

Kontaktformulär